Information

Villkor och bestämmelser

Dessa villkor och bestämmelser avser avtal mellan kunden och Mammamia Wine Clud S.N.C. För att kunna beställa vin från Mammamia Wine Club S.N.C krävs det att köparen uppfyller följande krav:

  • Accepterar och godkänner Mammamia Wine Club S.N.C:s villkor.
  • Köparen är minst 20 år gammal.
  • Bosatt i Sverige.
  • Beställningen görs i egenskap av privatperson och slutkonsument.
  • Köparen samtycker till att personuppgifter registreras och behandlas i enlighet med Mammamia Wine Club S.N.C person policy om personregister.
  • Köparen lämnar sitt namn och sin postadress så som det är registrerat i folkbokföringen.
  • Att köparen använder faktura uppgifter som tillhör denne.
  • Köparen vid användande av faktura uppgifter har täckning för de debiteringar som belastas det angivna kontot.
  • Mammamia Wine Club S.N.C förbehåller sig rätten att fritt pröva rätten till medlemskap och äger rätt att neka medlemskap eller köp.

Administrativa avgifter

Mammamia Wine Club S.N.C ser till att alla skatter som uppkommer i samband med leverans till kunden betalas. Genom att acceptera dessa villkor och bestämmelser godkänner kunden att Mammamia Wine Club S.N.C företräder kunden i frågor som enligt lagstiftning köparen är skyldig att fullfölja så som betalning av moms och alkoholskatt.

Köparens skyldighet

Köparen ansvarar för att användarnamnet och lösenordet inte avslöjas för obehöriga samt att uppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Om det finns skäl att misstänka att någon obehörig har fått tillgång till dessa uppgifter eller att uppgifterna används på ett otillåtet sätt skall köparen genast underrätta Mammamia Wine Club S.N.C och de förbehåller sig rätten att fritt pröva rätten till medlemskap och äger rätt att neka medlemskap eller köp.

Betalning

Betalningsmetoder är faktura eller Swish. Mammamia Wine Club förhåller sig rätten att kunna ta betalt före leverans.

Varans pris

Priserna som anges på Mammamia Wine Club S.N.C inkluderar emballage, svensk moms, alkoholskatt. I vissa fall kan frakt tillkomma.

Varuleverans

Mammamia Wine Club S.N.C levererar endast varor inom Sverige och där endast till tidigare kommunicerad och överenskommen adress. Köparen får varor hemkörda till köparens angivna leveransadress. Transportören kontaktar köparen för ett mera preciserat tillfälle för varuavlämning. I vissa fall är möjliga leverans tillfällen mer begränsade. Vid varumottagning måste mottagaren kunna legitimera sig och vara minst 20 år. Vid eventuell bom körning, som innebär att varorna har inte kunnat levereras trots överenskommelse, debiteras bomkörningstaxa.

Personuppgifter

Mammamia Wine Club S.N.C är ansvarig för de personuppgifter som kunden har lämnat. Uppgifterna kommer att användas endast för att kunna hantera kundrelationer. Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan kundens medgivande. Den registrerade personen har alltid rätt få ta del av de uppgifter som finns i databasen.

Reklamation

För att undvika tvist är det viktigt att kunden kontrollerar levererade varor utan dröjsmål. Om den beställda varan är fel eller om varan är defekt, kan kunden reklamera detta genom att kontakta Mammamia Wine Club S.N.C på angivna mail adresser. Eventuell kvalitetskontroll kan göras, vilket innebär att varan, i detta fall, kommer att tas tillbaka till Mammamia Wine Club S.N.C. Mammamia Wine Club äger rätt att välja om varan skall ersättas eller om kunden kan få ersättning för varan.

Ångerrätt

Enligt Distans avtalslagen har konsumenten laglig rätt att ångra en beställning inom 14 dagar från den dag leverans mottagits. Kunden skall återlämna produkten i ursprungligt skick, vilket innebär att samtliga flaskor är oöppnade. I detta fall står kunden för leverans kostnaden samt för risken att varorna inte anländer i fullgott skick.

Force Majeure

Om part förhindras fullgöra sina åtaganden under Avtalet på grund av omständighet som part inte kunnat råda över såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, krig, eldsvåda, upplopp, strömavbrott, naturkatastrof, ändrad myndighets bestämmelse, myndighetsingripande och/eller fel eller försening hos underleverantör skall detta utgöra befrielse grund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse grund från skadestånd och andra eventuella påföljder.